Danmark

Danmark

Lever I op til jeres egne etiske målsætninger? Har I en effektiv og ærlig intern debat om mål og midler? Forstår I at lære af jeres fejl?

Eller har I brug for input og inspiration til at sikre en sundere virksomhedskultur eller få et kritisk blik på jer selv? Jacob Mollerup kan tilbyde flere forløb, der giver nye redskaber og bedre overblik. De bygger på erfaringerne fra velgennemførte projekter i 2015-16.

  • DET ETISKE EFTERSYN henvender sig til medier og virksomheder, der gerne vil kendes for stærke værdier. Analysen afdækker i hvor høj grad egne løfter og standarder har dækning i virkeligheden. Hvad skal der til for at skabe overensstemmelse mellem ord og handling?
  • EN MODEL FOR SELVKONTROL bygger på erfaringer fra de medier og virksomheder verden over, hvor en intern ombudsmand eller kundeambassadør har sikret, at topledelsen tidligt har fået et mere ærligt og usminket indblik  i problemer og klager.  Få en beskrivelse af hvordan en sådan model konkret kan laves og hvad fordelene er.
  • MEDIEANALYSEN er den kvalitative analyse af, hvordan en sag eller en organisation eller en virksomhed er blevet omtalt på alle medieplatforme. Hvad har været afgørende for forløbet? Hvilke interesser og aktører driver den negative omtale? Hvad er løsningen?