Danmark

Danmark

Lever I op til jeres egne etiske målsætninger? Har I en effektiv og ærlig intern debat om mål og midler? Forstår I at lære af jeres fejl? Har I brug for input og inspiration til at sikre en sundere virksomhedskultur eller få et kritisk blik på jer selv?

  • DET ETISKE EFTERSYN henvender sig til medier og virksomheder, der gerne vil kendes for stærke værdier. Hvad skal der til for at skabe overensstemmelse mellem ord og handling?
  • EN MODEL FOR SELVKONTROL bygger på erfaringer fra de medier og virksomheder verden over, hvor en intern ombudsmand eller kundeambassadør har sikret, at topledelsen tidligt har fået et mere ærligt og usminket indblik  i problemer og klager.  Få en beskrivelse af hvordan en sådan model konkret kan laves.