In-house training

In-house training

Vil du styrke det etiske grundlag for din redaktion? Vil du give den værktøjer og viden, der kan hjælpe den godt igennem en udfordrende hverdag?

.