In-house training

In-house training

Vil du styrke det etiske grundlag for din redaktion? Vil du give den værktøjer og viden, der kan hjælpe den godt igennem en udfordrende hverdag?

Baseret på omfattende indsigt i etik og selvregulering tilbydes koncentrerede kursusforløb, der omsætter værdier og målsætninger til konkret indsats.

.